Kalasadama 4a (Rumbi 4), Tallinn · E-R 9-19 L 11-17 P 11-15
Et     Ru     En
Eesti     Русский     English

Privaatsuspoliitika

Mobipunkt on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.


Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Mobipunkt kogub ja töötleb isikuga seotud lepingu täitmiseks, ühenduse saamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmed, mida Mobipunkt kogub, võivad sisaldada: nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, postiindeksit, e-posti aadressi.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

• Kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näiteks poes);
• Veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• Ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel (võime paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);
• Järelmaksutaotluse esitamisel

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse
statistika ja klientidele parema teenuse pakkumise eesmärgil. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.


Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada klienti hooldustöö kohta teavituste saatmiseks, kontakteerumiseks tellimuse või päringuga ning tooteuudistest ja kampaaniatest teavitamiseks. E-kirjaga edastame muuhulgas ka pakkumisi, mis ei ole edastatud üheski teises vormis ja on kättesaadavad vaid sel viisil. Kui klient ei soovi olla meie uudiskirja loendis, et olla kursis tooteuudiste või pakkumistega, võib ta sellest igal ajal loobuda ning ennast adressaatide hulgast eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Mobipunktile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Mobipunkt avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Mobipunkt teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport, järelmaksu teenuse pakkumine või Apple garantiipartnerid, kes võivad vajada hoolduse käigus kliendi ees- ja perekonnanime ja meiliaadressi klienditeeninduse kvaliteedi hindamise eesmärgil.

Isikuandmeid säilitab Mobipunkt kuni 5 aastat alates viimasest tellimusest või hooldustööst. Andmeid, mida Mobipunkt on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Mobipunkt õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.


Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Mobipunkt võib koguda veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste kliendi kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse brauseri poolt arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

Mobipunkt kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida klienti teenuse sisust ja teha soovitusi ning muuta reklaamid asjakohasemaks. Kogutud andmeid kasutatakse ka veebisaidi külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Mobipunkt kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad meie partnerite veebisaidid, mis on seotud meie veebisaidiga. Nende küpsiste tekkimist meie ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
Küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega veebisaidil, infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebisaidi funktsioonid külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.


Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Mobipunkt kasutab kõiki abinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on olemas vaid selleks volitatud isikutel. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis on vaja anda meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena. Nõudmisel võime esitada kliendi andmeid Andmekaitse Inspektsioonile või teistele jõustruktuuridele. Kõik mobipunkt.ee veebilehel, e-poes ja hoolduse andmebaasis olevad andmed on krüpteeritud ning neid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.


Privaatsuspoliitika tingimused

Mobipunkt jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kliente. Meie privaatsuspoliitika eesmärk on kliendi andmete kaitse ning me tagame alati selle turvalisuse, parimal võimalikul viisil. Me ei müü kliendiandmeid kunagi teistele osapooltele ning ei kasuta neid õelatel eesmärkidel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Mobipunkt OÜ. Kõiki kliendi andmeid või seda privaatsuspoliitikat puudutavates küsimustes palume pöörduda aadressil info@mobipunkt.ee.

Kui klient tunneb, et tema õigusi seoses isikuandmetega on rikutud, siis tuleb sellest Mobipunktile teada anda, kuid vajadusel on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, kelle eesmärk on lahendada pöördumised seoses isikuandmete kaitsega või täiendava info saamiseks.

Tagasiostuprogramm

Tagasiostupakkumiste saamise õigus
See programm kehtib klientidele, kes on varem Mobipunktilt seadmeid ostnud.

Privaatsustingimused 
Täpsemalt on privaatsustingimused ära reguleeritud õigustatud huvi dokumendis, mis on leitav siit
Mobipunkt jätab endale õiguse määrata aja millal tagasiostupakkumisi klientidele tehakse.

Vabatahtlik osalemine
Kliendid ei ole kohustatud tagasiostupakkumisi vastu võtma; osalemine on täiesti vabatahtlik.

Suhtlemismeetod
Tagasiostupakkumised edastatakse klientidele e-posti või SMS-i teel.

Toote hindamise protsess
Tagasiostupakkumisest huvitatud kliendid peavad Mobipunkt platvormi kaudu viima läbi oma toote hindamise, et saada toote seisukorrast lähtuv korrigeeritud hinnapakkumine.

Hinnapakkumine
Kui klient on korrigeeritud hinnapakkumisega rahul, saab ta edasi minna, edastades oma kontaktandmed.
NB! Lõplik hinnapakkumine tehakse Mobipunkti poolt, pärast seadme üle vaatamist.

Registreerimine
Kliendi kohustus on registreerimisel jätta õiged isikuandmed, kes on seadme omanik. Kui tegemist on juriidilise isikuga, siis on kohustus ka tuua välja, kas tegemist on käibemaksu kohuslasega või mitte, et oleks võimalik ostu-müügilepingut vastavalt esitada.

Tagasiostu kinnitamine
Klient saab pärast seadme tagasisaatmist lõpliku hinnapakkumise. Kui hinnapakkumine on sama või kõrgem kui korrigeeritud hinnapakkumine, siis kinnitatakse tagastus automaatselt. Kui hinnapakkumine on madalam kui korrigeeritud hinnapakkumine, siis on kliendil aega 7(seitse) päeva kinnitada hinnapakkumine või alustada seadme tagastusprotsess. Kui selle aja jooksul klient ei kinnita ega lükka tagasi, siis loetakse pakkumine automaatselt aktsepteerituks.

Raha maksmine
Seadme ostab kliendilt TARK Technologies OÜ. Raha laekub kliendi kontole 7 päeva jooksul pärast tagasiostu kinnitamist.

Protsessi juhtimine
Tagasiostuprotsessi, sealhulgas pakkumiste vastuvõtmist ja käsitlemist, hallatakse TARK Technologies OÜ poolt.

Toode on lisatud ostukorvi

Meie veebileht kasutab küpsiseid


Veebilehe paremaks toimimiseks palume teil lubada küpsiste kasutamine. Kasutame küpsiseid kasutajakogemuse parandamiseks, sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks. Loe lisaks meie privaatsuspoliitikast.

Ainult vajalikud